• โบรกเกอร์ยอดเยี่ยม ปี 2020

  # โบรกเกอร์  
  1 รีวิว โบรกเกอร์ exness 92%
 • ข่าวหุ้น Forex อย่างข่าว Non Farm คืออะไร? พร้อมการเทรด Forex ตามข่าว

  ข่าวหุ้น Forex

  ข่าวหุ้น Forex นั้นสำคัญมาก เพราะการเคลื่อนที่ของราคาในบางครั้งนั้นมีการแกว่งตัวมากหรือน้อยก็อาจจะขึ้นอยู่กับข่าวด้วย โดยเฉพาะข่าว Non Fram (นอนฟาร์ม) จัดได้ว่าเป็นข่าวที่มีผลต่อการแกว่งตัวของกราฟราคาเป็นอย่างมาก เมื่อมีข่าวแรงๆหรือข่าว Non Fram (นอนฟาร์ม) เกิดขึ้น จะส่งผลให้กราฟราคานั้นมีการเคลื่อนที่อย่างรุนแรงมาก ทำให้เทรดเดอร์สามารถทำกำไรจากเหตุการณ์เหล่านี้ได้ ทำให้ผมได้เขียนบทความนี้ขึ้นมา “ข่าวหุ้น Forex อย่างข่าว Non Farm คืออะไร? พร้อมการเทรด Forex ตามข่าว”

  ข่าวหุ้น Forex ที่สำคัญ

  Non-Farm (นอนฟาร์ม)

  Non-Farm (นอนฟาร์ม) เป็นข่าวที่มีผลกระทบต่อสกุลเงินมาก เทรดเดอร์หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักข่าว Non-Farm (นอนฟาร์ม) ซึ่งโดยปกติแล้วข่าว Non-Farm (นอนฟาร์ม) เป็นข่าวที่มักจะประกาศในทุกสัปดาห์ของต้นเดือน ส่วนใหญ่แล้วมักจะประกาศวันพฤหัสบดีและวันศุกร์แรกของเดือน โดยตัวเลขของข่าว Non-Farm (นอนฟาร์ม) เป็นตัวเลขของการจ้างงานของคนในธุรกิจต่างๆ ยกเว้นเกษตรกรรม

  หากตัวเลขที่ออกมาสูงกว่าค่าที่คาดการณ์ถือว่าเป็นข่าวดี มีการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น มีการจ้างงานมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สกุลเงินนั้นเป็นบวก หากตัวเลขที่ประกาศออกมามีค่าน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ถือว่าไม่ดี เพราะนั่นหมายถึง มีการใช้จ่ายน้อย มีการจ้างงานน้อยลง ส่งผลให้สกุลเงินนั้นตกต่ำลง

  สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่หากยังไม่มั่นใจในตัวเอง แนะนำว่าช่วงที่มีข่าว Non-Farm(นอนฟาร์ม) ให้งดซื้อขายไปก่อน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผันผวนของราคาในช่วงที่มีข่าว

   

  Unemployment Rate

  ข่าว Uemployment Rate โดยปกติแล้วข่าวนี้เป็นข่าวที่มักจะประกาศในวันเดียวกับข่าว Non-Fram(นอนฟาร์ม) เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงอัตราการว่างงาน

  หากตัวเลขที่ออกมา มีค่ามาก หมายถึงมีอัตราการว่างงานสูง ถือว่าไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ ส่งผลให้สกุลเงินนั้นปรับตัวลง

  หากตัวเลขที่ออกมา มีค่าน้อย หมายถึงมีอัตราการว่างงานต่ำ ถือว่าเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ ส่งผลให้สกุลเงินนั้นปรับตัวขึ้น

   

  GDP (Gross Domestic Product)

  ข่าว GDP (Gross Domestic Product) เป็นข่าวที่บ่งบอกถึงการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยใช้มูลค่าทางการเงินของสินค้าและบริการเป็นตัวชี้วัด

  หากตัวเลขออกมาสูง หมายความว่า เศรษฐกิจดี ส่งผลให้สกุลเงินนั้นปรับตัวขึ้น

  หากตัวเลขออกมาต่ำ หมายความว่า เศรษฐกิจไม่ดี ส่งผลให้สกุลเงินนั้นปรับตัวลง

   

  Trade Balance (ดุลการค้า)

  เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงความแตกต่าง สัดส่วนของการนำเข้าและส่งออกของสินค้าและบริการ

  หากตัวเลขที่ออกมา สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้หมายถึง มีการส่งออกมากกว่าการนำเข้า ดุลการค้าจะเป็นบวก ส่งผลให้สกุลเงินปรับตัวสูงขึ้น

  หากตัวเลขที่ออกมา ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้หมายถึง มีการนำเข้ามากกว่าการส่งออก ดุลการค้าจะเป็นลบ ส่งผลให้สกุลเงินปรับตัวต่ำลง

   

  Retail Sales (ยอดค้าปลีก)

  เป็นตัวเลขที่บ่งบอกการใช้จ่ายของผู้บริโภค โดยวัดจากยอดขายของการค้าปลีก โดยปกติแล้วมักจะประกาศในช่วงวันที่ 13 ของเดือนหรือช่วงเดือน

  หากตัวเลขออกมาสูง หมายความว่า มีการค้าปลีกสูงขึ้น เศรษกิจดี ส่งผลให้สกุลเงินปรับตัวสูงขึ้น

  หากตัวเลขออกมาต่ำ หมายความว่า มีการค้าปลีกต่ำลง เศรษกิจไม่ดี ส่งผลให้สกุลเงินปรับตัวต่ำลง

   

  Unemployment Claims

  ข่าว Unemployment Claims เป็นข่าวที่แสดงถึงตัวเลขผู้ที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน โดยทั่วไปแล้วมักจะประกาศออกมาในทุกวันพฤหัสบดี

  หากตัวเลขออกมาสูง หมายความว่า มีคนว่างงานมากขึ้น ส่งผลให้สกุลเงินปรับตัวต่ำลง

  หากตัวเลขออกมาต่ำ หมายความว่า มีคนว่างงานน้อยลง ส่งผลให้สกุลเงินปรับตัวสูงขึ้น

   

  Producer Price Index (PPI)

  Producer Price Index (PPI) เป็นข่าวที่แสดงถึงดัชนีราคาผู้ผลิต เป็นเสมือนตัววัดราคาของสินค้าในการค้าส่ง

  หากตัวเลขออกมาสูง คาดการณ์ว่าสกุลเงินนั้นอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้น

  หากตัวเลขออกมาต่ำ คาดการณ์ว่าสกุลเงินนั้นอาจจะมีการปรับตัวต่ำลง

   

  Consumer Price Index (CPI)

  Consumer Price Index (CPI) เป็นข่าวที่แสดงถึงดัชนีราคาผู้บริโภค ตัวเลขทางสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ครอบครัวหรือผู้บริโภคซื้อหามาบริโภคเป็นประจำ

  หากตัวเลขออกมาสูง คาดการณ์ว่าสกุลเงินนั้นอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้น

  หากตัวเลขออกมาต่ำ คาดการณ์ว่าสกุลเงินนั้นอาจจะมีการปรับตัวต่ำลง

   

  FOMC (Federal Open Market Committee)

  เป็นข่าวการประชุมครั้งสำคัญของคณะกรรมการกำหนดนโยบายและเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐหรือ Fed ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มักจะส่งผลต่อสกุลเงินอย่างรุนแรง มักส่งผลให้สกุลเงินแกว่งตัวมากกว่าปกติ

  หากตัวเลขออกมาสูง คาดการณ์ว่าสกุลเงินนั้นอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้น

  หากตัวเลขออกมาต่ำ คาดการณ์ว่าสกุลเงินนั้นอาจจะมีการปรับตัวต่ำลง

   

  การเทรด Forex ตามข่าว

  ก่อนที่เราจะไปเทรด Forex ตามข่าว เราต้องไปทำความเข้าใจเกี่ยวกับข่าว Forex ก่อนว่า วิธีการดูข่าว Forex เป็นอย่างไร ข่าวแต่ละข่าวนั้นสำคัญอย่างไร มีผลกระทบอย่างไรในคู่เงินบ้าง สิ่งเหล่านี้หากคุณเข้าใจจะทำให้คุณสามารถเทรด Forex ตามข่าวได้เลย โดยเว็บไซต์ที่เราจะใช้ในการดูข่าวคือ www.forexfactory.com

  ForexFactory.com คือเว็บไซต์รวบรวมข่าวสารต่างๆที่จะมีผลกระทบต่อค่าเงิน พร้อมรายละเอียดของข่าวสารนั้น ว่าจะมีความรุนแรงต่อค่าเงินหรือไม่ ว่าจะส่งผลอะไรต่อค่าเงินบ้าง พร้อมตัวเลขคาดการณ์ต่างๆจากสถาบันการเงินที่น่าเชื่อถือ ซึ่งเทรดเดอร์ในตลาด Forex สามารถใช้ประโยชน์จากตรงนี้ได้ด้วยการวิเคราะห์ว่าข่าวๆแต่ละข่าวจะมีผลกระทบต่อคู่เงินอย่างไรบ้าง เทรดเดอร์จะได้เตรียมพร้อมกับสิ่งที่จะเกิดขึ้น และหาวิธีหลีกเลี่ยงหรือหาวิธีการทำกำไรจากข่าวดังกล่าว

  forexfactory

  1. DATE วัน (สีแดง)

  วันที่มีข่าว คุณสามารถดูล่วงหน้าได้เป็นอาทิตย์เลยทีเดียว

   

  2. เวลา (สีน้ำเงิน)

  เวลาที่ข่าวออก คุณสามารถให้แสดงผลแบบ 24 ชั่วโมงก็ได้ หรือจะใช้แบบ p.m. และ a.m. เหมือนในรูปก็ได้ ถ้าหากเพิ่งเคยเข้า ForexFactory.com ครั้งแรก คุณควรจะตั้งเวลาเป็น +7.00 ของประเทศไทย

   

  3. Currency สกุลเงิน (สีส้ม)

  สกุลเงินที่มีข่าวออกมากระทบ

   

  4. Impact ความรุนแรงของข่าว (สีเขียว)

  ความรุนแรงหรือผลกระทบของข่าวที่มีต่อสกุลเงิน มีอยู่ 3 ระดับ ได้แก่

  1. สีเหลือง Low Impact มีผลกระทบกับสกุลเงินน้อย
  2. สีส้ม Medium Impact มีผลกระทบกับสกุลเงินปานกลาง
  3. สีแดง High Impact มีผลกระทบต่อสกุลเงินรุนแรง

  และสุดท้ายคือ สีเทา หมายถึงธนาคารหลักของสกุลเงินนั้นหยุดทำการอาจส่งให้คู๋เงินที่มีสกุลเงินนั้นๆ ไม่ค่อยขยับหรือราคาจะค่อนข้างนิ่ง

  หากข่าวนั้นมีผลกระทบต่อสกุลเงินนั้นระดับปานกลางหรือระดับรุนแรง จะส่งผลให้คู่เงินที่มีสกุลเงินนั้นจะมีการแกว่างตัวอย่างรุนแรง

   

  5. หัวข้อข่าว (สีน้ำตาล)

  ชื่อของข่าวนั้นๆว่า ข่าวที่จะออกมาเป็นข่าวอะไร

   

  6. Detail รายละเอียดข่าว (สีชมพู)

  คุณสามารถอ่านรายละเอียดข่าวตรงนี้ได้ เพื่อนำมาวิเคราะห์ว่าข่าวที่จะออกมาจะมีผลอย่างไรต่อสกุลเงิน

   

  7. Actual ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริง (สีเทา)

  ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงจากการประกาศข่าว ตัวเลขนี้จะแสดงก็ต่อเมื่อข่าวนั้นออกไปแล้ว

   

  8. Forecast ตัวเลขประมาณการของสถาบันการเงิน (สีม่วง)

  ตัวเลขที่สถานบันการเงินคาดการณ์ขึ้นมา โดยส่วนใหญ่มีค่าค่อนข้งใกล้เคียง แต่อย่าลืมว่าการคาดการณ์ก็คือการคาดเดา ไม่การันตีว่าจะถูกต้องหรือไม่

   

  9. Previous ตัวเลขของการประกาศรอบที่แล้ว (สีดำ)

  ตัวเลขที่เกิดขึ้นจริงในครั้งทื่แล้ว เทรดเดอร์สามารถนำตัวเลขนี้มาคาดการณ์อนาคตได้

   

  10. Graph กราฟ (สีเหลือง)

  คุณสามารถวิเคราะห์ตัวเลขคร่าวๆจากกราฟได้

   

  error: Content is protected !!
  Skip to toolbar