• โบรกเกอร์ยอดเยี่ยม ปี 2020

  # โบรกเกอร์  
  1 รีวิว โบรกเกอร์ exness 92%
 • ข่าว Forex คืออะไร ? ทำไม่เทรด Forex ต้องดูข่าว?

  ข่าว Forex คืออะไร

  ข่าว Forex คืออะไร ? ทำไม่เทรด Forex ต้องดูข่าว? ตลาด Forex นั้นมีความซับซ้อนค่อนข้างมากสำหรับเทรดเดอร์มือใหม่หรือผู้ที่สนใจในตลาดเงินแห่งนี้ ซึ่งต้องใช้ความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์อย่างมากกว่าจะสามารถทำกำไรจากตลาด Forex ได้ย่างมั่นคง เพราะว่าตลาด Forex นั้นเป็นตลาดเงินที่มีความเสี่ยงมากที่สุดในโลก และมันสามารถทำให้คุณรวยได้ภายในไม่กี่นาทีหรือทำให้คุณหมดตัวอย่างรวดเร็วได้เช่นเดียวกัน ดังนั้นการศึกษาเรียนรู้ข้อมูลต่างๆในตลาด Forex จึงเป็นสิ่งสำคัญที่คุณไม่ควรมองข้ามไป ถ้าหากคุณมีความรู้เรื่องต่างๆของมันคุณก็สามารถเข้าใจสิ่งต่างๆในตลาด Forex ได้ว่ามันคืออะไรหรือควรจะทำอย่างไรและสามารถทำกำไรจากมันได้โดยง่าย แต่ถ้าคุณไม่มีความรู้อะไรเลยแต่ยังเข้ามาเพื่อหวังจะทำกำไรจากมันก็อาจจะทำให้คุณหมดตัวภายในไม่กี่นาที ซึ่งในบทความนี้ผมจะพาเทรดเดอร์ทุกๆท่านไปรู้จักกับตัวช่วยอีกอย่างหนึ่งที่สำคัญในตลาด Forex ที่สามารถใช้คาดการณ์อนาคตของค่าเงินได้ว่าจะเป็นอย่างๆไรนั่นก็คือ “ข่าว Forex” ซึ่งเป็นข้อมูลสำคัญที่เทรดเดอร์ในตลาด Forex ต้องรู้ เพราะว่ามันสามารถทำให้คุณคาดการณ์ความเป็นไปของคู่เงินที่คุณจะซื้อขายได้ว่าจะเป็นเช่นไร และในบทความนี้ผมอยากให้คุณศึกษาเรียนรู้มันว่า ข่าว Forex คืออะไร และมีประโยชนอย่างไรบ้างในตลาด Forex

  ข่าว Forex คืออะไร

  ข่าว Forex” คือ ข่าวสารทางเศรษฐกิจของประเทศต่างๆที่สามารถสร้างผลระทบต่อค่าเงินไม่มากก็น้อย ซึ่งความผันผวนของค่าเงินก็มีผลพวงมาจากช่วงที่ข่าวเศรษกิจของประเทศนั้นๆออก จึงทำให้กราฟราคาในช่วงนั้นๆแกว่งตัวอย่างรุนแรง หากเศรษฐกิจของประเทศนั้นดีก็จะส่งผลให้ค่าเงินของประเทศนั้นมีผลเป็นบวก แต่ถ้าเศรษฐกิจของประเทศนั้นไม่ดีก็จะส่งผลให้ค่าเงินของประเทศนั้นมีผลเป็นลบ ซึ่งข่าว Forex ที่สำคัญจะมีด้วยกันทั้งหมด 9 อย่าง ที่จะส่งผลกระทบต่อค่าเงินไม่มากก็น้อย ได้แก่

  1. Non Farm (นอนฟาร์ม)

  ข่าว Non Farm (นอนฟาร์ม) เป็นข่าวการจ้างงานภายในประเทศ ซึ่งจะประกาศในวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์แรกของเดือนที่จะแสดงตัวเลขการจ้างงานของธุรกิจต่างๆโดยไม่รวมงานเกษตรกรรม ซึ่งข่าว Non Farm นี้จะมีผลกระทบต่อค่าเงินเงินค่อนข้างมาก หากว่าข่าวออกมาแล้วมีผลเป็นบวกแสดงว่าธุรกิจถายในประเทศนั้นดีมีการจับจ่ายใช้สอยกันมาก จึงส่งผลให้การจ้างงานเพิ่มมากขึ้นและส่งผลทำให่ค่าเงินเป็นบากอีกด้วย แต่ถ้าข่าวออกมาเป็นผลลบแสดงว่าธุรกิจภายในประเทศนั้นๆไม่ดี ซึ่งจะส่งผลให้การใช้จ่ายน้อยลงและทำให้การจ้างงานน้อยลงด้วยเช่นเดียวกัน

  2. Unemployment Rate

  ข่าว Unemployment Rate เป็นข่าวการว่างงานภายในประเทศ ซึ่งประกาศวันเดียวกับข่าว Non Farm ในวันพฤหัสบดีหรือวันศุกร์แรกของเดือน และจะแสดงมาในรูปแบบของตัวเลขหากว่าตัวเลขการว่างงานสูงจะทำให้ค่าเงินมีการปรับตัวลง เพราะว่าไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ แต่ถ้าตัวเลขการว่างานออกมาต่ำคนมีงานทำก็จะทำให้ค่าเงินปรับตัวขึ้น เพราะว่าเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ

  3. GPD (Gross Domestic Product)

  เป็นข่าวที่บอกว่าเศรษฐกิจภายในประเทศนั้นเติบโตมากน้อยขนาดไหน ซึ่งจะใช้มูลค่าทางการเงินและสินค้าบริการเป็นตัวชี้วัด หากเศรษฐกิจภายในประเทศนั้นดีก็จะทำให้ตัวเลขออกมาสูง จะส่งผลให่ค่าเงินของประเทศนั้นมีการปรับตัวขึ้น หากเศรษฐกิจภายในประเทศนั้นไม่ดีก็จะทำให้ตัวเลขออกมาต่ำ และจะส่งผลให่ค่าเงินของประเทศนั้นมีการปรับตัวลง

  4. Trade Balance (ดุลการค้า)

  ข่าวดุลการค้า (Trade Balance) เป็นข่าวที่ใช้วัดการนำเข้าและส่งออกของสินค้าและบริการว่ามีมากน้อยขนาดไหน หากตัวเลขออกมาสูงแสดงว่าเศรษฐกิจดีเนื่องจากมีการค้าปลีกมากขึ้น และส่งผลให้ค่าเงินมีการปรับตัวขึ้น แต่ถ้าตัวเลขออกมาต่ำแสดงว่าเศรษฐกิจไม่ดีเนื่องจากมีการนำเข้ามากกว่าส่งออก ซึ่งจะส่งผลให้ค่าเงินมีการปรับตัวลงนั่นเอง

  5. Retail Sales (ยอดค้าปลีก)

  ข่าวยอดค้าปลีก (Retail Sales) ที่แสดงการใช้จ่ายของผู้บริโภคว่ามีมากน้อยขนาดไหน โดยจะประกาศในวันที่ 13 ของเดือน ซึ่งจะวัดจากยอดขายการค้าปลีกภายในประเทศนั้นๆ หากว่าการค้าปลีกสูงขึ้นจะทำให้เศรษฐกิจดี ตัวเลขยอดค้าปลีกก็จะสูงและส่งผลให้ค่าเงินมีการปรับตัวขึ้น แต่ถ้ายอดการค้าปลีกต่ำลงจะทำให้เศรษฐกิจไม่ดี ตัวเลขยอดค้าปลีกก็จะต่ำและส่งผลให้ค่าเงินมีการปรับตัวลง

  6. Unemployment Claims

  ข่าว Unemployment Claims เป็นข่าวที่บอกตัวเลขของผู้มายื่นขอรับค่าสวัสดิการจากการว่างงานภายในประเทศ หากมีผู้มายื่นขอรับค่าสวัสดิการจากการว่างงานมากจะทำให้ตัวเลขอกมาสูงและจะส่งผลให้ค่าเงินของประเทศนั้นมีการปรับตัวลง แต่ถ้ามีผู้มายื่นขอรับค่าสวัสดิการจากการว่างงานน้อยก็จะทำให้ตัวเลขออกมาต่ำ และจะส่งผลทำให้ค่าเงินของประเทศปรับตัวสูงขึ้นด้วย

  7. Producers Price Index (PPI)

  ข่าว PPI เป็นข่าวที่แสดงถึงราคาผู้ผลิต ซึ่งเป็นเหมือนกับตัวชี้วัดราคาของสินค้าส่ง หากตัวเลขออกมาสูง จะทำให้ค่าเงินของประเทศนั้นปรับตัวสูงขึ้น หากตัวเลขออกมาต่ำก็จะทำให้ค่าเงินของประเทศนั้นปรับตัวต่ำลง

  8. Consumer Price Index (CPI)

  ข่าว-CPI เป็นข่าวที่แสดงถึงดัชนีราคาผู้บริโภค โดยตัวเลขที่ออกมาสามารถรับรู้ถึงการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้า และบริการที่ผู้บริโภคซื้อมาใช้เป็นประจำ หากตัวเลขออกมาสูงก็จะทำให้ค่าเงินของประเทศนั้นปรับตัวสูงขึ้น หากตัวเลขออกมาต่ำก็จะทำให้ค่าเงินของประเทศนั้นปรับตัวต่ำลง

  9. FOCM (Federel Open Maket Committee)

  ข่าว Forex เป็นข่าวที่คุณควรจับตาดู เพราะว่ามันเป็นข่าวที่ส่งผลกระทบต่อค่าเงินมากและส่งผลทำให้กราฟราคามีการแกว่งตัวอย่างรุนแรง ซึ่งข่าว FOCM จะบอกถึงการประชุมครั้งสำคัญของคณะกำหนดนโยบายทางการเงินของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือที่เรียกกันว่า FED

   

  ในช่วงที่เป็นข่าวต่างๆที่ว่ามานั้นเทรดเดอร์ที่ไม่ค่อยมั่นใจจะไม่ซื้อขายในช่วงนี้ เพราะไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่ากราฟราคาจะแกว่งตัวรุนแรงขนาดไหน หรือถ้าคนที่ไม่มีประสบการณ์ซื้อขายในช่วงนี้แล้วดันทุรังก็จะมีอยู่ 2 อย่างที่คุณต้องเจอก็คือ ดวงดีได้กำไรมหาศาลเพราะว่ากราฟราคาไปถูกทางและไกลมาก หรือขาดทุนย่อยยับเพราะว่ากราฟราคาไปผิดทางและไม่มี Stop Loss และในช่วงที่มีข่าวสำหรับเทรดเดอร์บางคนนั้นเป็นช่วงที่เค้าสามารถทำกำไรได้อย่างดีเลยทีเดียว แต่ก็ต้องมีประสบการ์และเทคนิคการซื้อขายที่แม่นยำด้วยเท่านั้นเอง

  error: Content is protected !!
  Skip to toolbar