• โบรกเกอร์ยอดเยี่ยม ปี 2020

  # โบรกเกอร์  
  1 รีวิว โบรกเกอร์ exness 92%
 • ข่าว Forex (Forex News) ที่ต้องรู้ Non-Farm, Uemployment Rate และอื่นๆ

  ข่าว Forex

  เทรดเดอร์ในตลาด Forex คือนักวิเคราะห์กราฟราคาด้วยปัจจัยทางเทคนิค ทำให้เทรดเดอร์ส่วนใหญ่คิดว่าการวิเคราะห์กราฟราคาปัจจัยทางเทคนิค ควรให้ความสำคัญไปที่อินดิเคเตอร์ (Indicator), Price Action (พฤติกรรมราคา), หรือศาสตร์เรื่องต่างๆ และเทรดเดอร์ส่วนใหญ่เข้าใจว่าข่าว Forex นั้นไม่ใช่เรื่องที่สำคัญมากนักเพราะเขาคือนักวิเคราะห์กราฟราคาด้วยปัจจัยทางเทคนิคไม่ใช่นักวิเคราะห์กราฟราคาด้วยปัจจัยพื้นฐาน แต่ในความจริงแล้วข่าว Forex นั้นสำคัญมาก แม้คุณจะเป็นนักวิเคราะห์กราฟราคาด้วยปัจจัยทางเทคนิคข่าว Forex ก็ยังสำคคัญมากอยู่ดี ดังนั้นในวันนี้ผมจะไปรู้จักความสำคัญของข่าว Forex (Forex News) Non-Farm, Uemployment Rate และอื่นๆ

   

  Non-Farm (นอนฟาร์ม)

  Non-Farm (นอนฟาร์ม) เป็นข่าวที่มีผลกระทบต่อสกุลเงินมาก เทรดเดอร์หลายคนอาจจะยังไม่รู้จักข่าว Non-Farm (นอนฟาร์ม) ซึ่งโดยปกติแล้วข่าว Non-Farm (นอนฟาร์ม) เป็นข่าวที่มักจะประกาศในทุกสัปดาห์ของต้นเดือน ส่วนใหญ่แล้วมักจะประกาศวันพฤหัสบดีและวันศุกร์แรกของเดือน โดยตัวเลขของข่าว Non-Farm (นอนฟาร์ม) เป็นตัวเลขของการจ้างงานของคนในธุรกิจต่างๆ ยกเว้นเกษตรกรรม

  หากตัวเลขที่ออกมาสูงกว่าค่าที่คาดการณ์ถือว่าเป็นข่าวดี มีการใช้จ่ายมากยิ่งขึ้น มีการจ้างงานมากยิ่งขึ้น ส่งผลให้สกุลเงินนั้นเป็นบวก หากตัวเลขที่ประกาศออกมามีค่าน้อยกว่าที่คาดการณ์ไว้ถือว่าไม่ดี เพราะนั่นหมายถึง มีการใช้จ่ายน้อย มีการจ้างงานน้อยลง ส่งผลให้สกุลเงินนั้นตกต่ำลง

  สำหรับเทรดเดอร์มือใหม่หากยังไม่มั่นใจในตัวเอง แนะนำว่าช่วงที่มีข่าว Non-Farm(นอนฟาร์ม) ให้งดซื้อขายไปก่อน เพื่อป้องกันความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการผันผวนของราคาในช่วงที่มีข่าว

   

  Unemployment Rate

  ข่าว Uemployment Rate โดยปกติแล้วข่าวนี้เป็นข่าวที่มักจะประกาศในวันเดียวกับข่าว Non-Fram(นอนฟาร์ม) เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงอัตราการว่างงาน

  หากตัวเลขที่ออกมา มีค่ามาก หมายถึงมีอัตราการว่างงานสูง ถือว่าไม่เป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ ส่งผลให้สกุลเงินนั้นปรับตัวลง

  หากตัวเลขที่ออกมา มีค่าน้อย หมายถึงมีอัตราการว่างงานต่ำ ถือว่าเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจ ส่งผลให้สกุลเงินนั้นปรับตัวขึ้น

   

  GDP (Gross Domestic Product)

  ข่าว GDP (Gross Domestic Product) เป็นข่าวที่บ่งบอกถึงการเติบโตของเศรษฐกิจภายในประเทศ โดยใช้มูลค่าทางการเงินของสินค้าและบริการเป็นตัวชี้วัด

  หากตัวเลขออกมาสูง หมายความว่า เศรษฐกิจดี ส่งผลให้สกุลเงินนั้นปรับตัวขึ้น

  หากตัวเลขออกมาต่ำ หมายความว่า เศรษฐกิจไม่ดี ส่งผลให้สกุลเงินนั้นปรับตัวลง

   

  Trade Balance (ดุลการค้า)

  เป็นตัวเลขที่บ่งบอกถึงความแตกต่าง สัดส่วนของการนำเข้าและส่งออกของสินค้าและบริการ

  หากตัวเลขที่ออกมา สูงกว่าที่คาดการณ์ไว้หมายถึง มีการส่งออกมากกว่าการนำเข้า ดุลการค้าจะเป็นบวก ส่งผลให้สกุลเงินปรับตัวสูงขึ้น

  หากตัวเลขที่ออกมา ต่ำกว่าที่คาดการณ์ไว้หมายถึง มีการนำเข้ามากกว่าการส่งออก ดุลการค้าจะเป็นลบ ส่งผลให้สกุลเงินปรับตัวต่ำลง

   

  Retail Sales (ยอดค้าปลีก)

  เป็นตัวเลขที่บ่งบอกการใช้จ่ายของผู้บริโภค โดยวัดจากยอดขายของการค้าปลีก โดยปกติแล้วมักจะประกาศในช่วงวันที่ 13 ของเดือนหรือช่วงเดือน

  หากตัวเลขออกมาสูง หมายความว่า มีการค้าปลีกสูงขึ้น เศรษกิจดี ส่งผลให้สกุลเงินปรับตัวสูงขึ้น

  หากตัวเลขออกมาต่ำ หมายความว่า มีการค้าปลีกต่ำลง เศรษกิจไม่ดี ส่งผลให้สกุลเงินปรับตัวต่ำลง

   

  Unemployment Claims

  ข่าว Unemployment Claims เป็นข่าวที่แสดงถึงตัวเลขผู้ที่ยื่นขอรับสวัสดิการว่างงาน โดยทั่วไปแล้วมักจะประกาศออกมาในทุกวันพฤหัสบดี

  หากตัวเลขออกมาสูง หมายความว่า มีคนว่างงานมากขึ้น ส่งผลให้สกุลเงินปรับตัวต่ำลง

  หากตัวเลขออกมาต่ำ หมายความว่า มีคนว่างงานน้อยลง ส่งผลให้สกุลเงินปรับตัวสูงขึ้น

   

  Producer Price Index (PPI)

  Producer Price Index (PPI) เป็นข่าวที่แสดงถึงดัชนีราคาผู้ผลิต เป็นเสมือนตัววัดราคาของสินค้าในการค้าส่ง

  หากตัวเลขออกมาสูง คาดการณ์ว่าสกุลเงินนั้นอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้น

  หากตัวเลขออกมาต่ำ คาดการณ์ว่าสกุลเงินนั้นอาจจะมีการปรับตัวต่ำลง

   

  Consumer Price Index (CPI)

  Consumer Price Index (CPI) เป็นข่าวที่แสดงถึงดัชนีราคาผู้บริโภค ตัวเลขทางสถิติที่ใช้วัดการเปลี่ยนแปลงของราคาสินค้าและบริการที่ครอบครัวหรือผู้บริโภคซื้อหามาบริโภคเป็นประจำ

  หากตัวเลขออกมาสูง คาดการณ์ว่าสกุลเงินนั้นอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้น

  หากตัวเลขออกมาต่ำ คาดการณ์ว่าสกุลเงินนั้นอาจจะมีการปรับตัวต่ำลง

   

  FOMC (Federal Open Market Committee)

  เป็นข่าวการประชุมครั้งสำคัญของคณะกรรมการกำหนดนโยบายและเศรษฐกิจการเงินของสหรัฐหรือ Fed ซึ่งการประชุมในครั้งนี้ มักจะส่งผลต่อสกุลเงินอย่างรุนแรง มักส่งผลให้สกุลเงินแกว่งตัวมากกว่าปกติ

  หากตัวเลขออกมาสูง คาดการณ์ว่าสกุลเงินนั้นอาจจะมีการปรับตัวสูงขึ้น

  หากตัวเลขออกมาต่ำ คาดการณ์ว่าสกุลเงินนั้นอาจจะมีการปรับตัวต่ำลง

  error: Content is protected !!
  Skip to toolbar