หน่วยงาน MAS

Monetary Authority of Singapore

Monetary Authority of Singapore (MAS) หรือ องค์การเงินตราแห่งประเทศสิงคโปร์ เป็นหน่วยงานซึ่งทำหน้าที่เป็นธนาคารกลางของประเทศสิงคโปร์ มีหน้าที่กำกับนโยบายการเงินตลอดจนระบบการเงินของประเทศ ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 1 มกราคม พ.ศ. 2514 องค์การเงินตราของประเทศสิงคโปร์นี้ มีข้อแตกต่างจากธนาคารกลางของประเทศอื่นๆคือ องค์การเงินตราของสิงคโปร์ไม่มีการควบคุมเงินตราผ่านการปรับอัตราดอกเบี้ยนโบบาย แต่ควบคุมเงินตราผ่านกลไกการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศโดยการเข้าแทรงแซงเงินดอลลาร์สิงคโปร์ในตลาด

สำนักงานใหญ่: ประเทศสิงคโปร์

5/5

รีวิว โบรกเกอร์ exness

92

%

เกี่ยวกับ exness กลุ่มบริษัท Exness ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการของเทรดเดอร์ เราจึงพยายามที่จะนำเสนอเงื่อนไขการซื้อขายที่ดีที่สุดในตลาดฟอเร็กซ์...

error: Content is protected !!
Skip to toolbar