หน่วยงาน SECC

Securities and Exchange Commission of Cambodia

สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ของกัมพูชา (SECC) ถูกก่อตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายว่าด้วยการออกและการซื้อขายหลักทรัพย์ที่ไม่ใช่ภาครัฐ (Preah Reach Kram No NS / RKM / 1007/028) SECC มีหน้าทีในการกำกับให้ธุรกิจในกลุ่มอุตสาหกรรมหลักทรัพย์ในประเทศกัมพูชามีส่วนร่วมในการพัฒนาสังคม การพัฒนาเศรษฐกิจ โดยมีการการระดมทุนจากนักลงทุนสาธารณะ / หลักทรัพย์เพื่อตอบสนองความต้องการทางการเงินสำหรับนักลงทุน

ภารกิจของ SECC

  • พัฒนาและรักษาความเชื่อมั่นของนักลงทุนสาธารณะในราชอาณาจักรกัมพูชาโดยการปกป้องสิทธิทางกฎหมายของพวกเขาและสร้างความมั่นใจว่าการเสนอขายออกซื้อและขายหลักทรัพย์นั้นดำเนินไปอย่างยุติธรรมและเป็นระเบีย
  • ส่งเสริมกฎระเบียบที่มีประสิทธิภาพประสิทธิภาพและการพัฒนาที่เป็นระเบียบของตลาดหลักทรัพย์
  • ส่งเสริมความหลากหลายของเครื่องมือออมทรัพย์โดยการซื้อหลักทรัพย์และตราสารทางการเงินอื่น
  • ส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศและการมีส่วนร่วมในตลาดหลักทรัพย์ในราชอาณาจักรกัมพูชา
  • ช่วยอำนวยความสะดวกในการแปรรูปรัฐวิสาหกิจในราชอาณาจักรกัมพูชา

สำนักงานใหญ่: กัมพูชา

5/5

รีวิว โบรกเกอร์ exness

92

%

เกี่ยวกับ exness กลุ่มบริษัท Exness ก่อตั้งขึ้นในปี 2008 ด้วยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งในความต้องการของเทรดเดอร์ เราจึงพยายามที่จะนำเสนอเงื่อนไขการซื้อขายที่ดีที่สุดในตลาดฟอเร็กซ์...

error: Content is protected !!
Skip to toolbar